วิทยุสื่อสารแบบ 4G คืออะไร ?

วิทยุสื่อสารแบบ 4G คืออะไร ?

 IPOC คืออะไร ? IPOC คือ Revolution of Walkie Talkie ? แต่เดิมที่ผ่านมาวิทยุสื่อสารส่งสัญญาณกันผ่านเสาสัญญาณ จึงสามารถส่งสัญญาณได้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น 5 เมตร หรือ 10 เมตร เป็นต้น IPOC คือวิทยุสื่อสาร ชนิดส่งสัญญาณผ่านสัญญาณ internet สามารถส่งสัญญาณได้ไกล...