แอพพลิเคชั่น TouchEnTalk

แอพพลิเคชั่น TouchEnTalk

ทำให้การติดต่อสื่อสารของคุณง่ายและสะดวกขึ้นด้วยแอพพลิเคชั่น TouchEnTalk ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนวิทยุสื่อสาร iPOC โดยใช้ความสามารถของเครื่องวิทยุสื่อสาร 4G ที่มีการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต โดยแอพพลิเคชั่น...