iPOC I59

iPOC I59

วิทยุสื่อสาร POC สื่อสารได้ ไม่จำกัดระยะทาง เสียงดัง ฟังชัด ไร้ดีเลย์ iPOC i59 รุ่นกลาง พร้อมหน้าจอทัชสกรีน ลื่นไหล ใช้งานสะดวกเสาสั้น กะทัดรัด ไม่เกะกะเวลาใช้งานจริงมีกล้องทั้งหน้าและหลัง สามารถถ่ายภาพ วิดีโอ รวมถึงส่งข้อความในกลุ่มสนทนาได้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์...